2015. június 19., péntek

Hogyan juthat hozzá a zálog-követeléséhez, ha végrehajt a NAV?

Mit tehet a jelzálogjog-jogosult, ha a tudomására jut, hogy a zálogkötelezett ellen végrehajtást indított a NAV? – kérdezte adozona.hu olvasónk. dr. Szeiler Nikolett, ügyvéd, adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

"Egy cég 2013 májusában zálogjogot alapított egy másik társaság tulajdonában lévő gépjárműre, ezt feltüntették a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) zálogjogi nyilvántartásában is. A jelzálogjog-jogosult cég tudomására jutott, hogy a zálogkötelezett ellen NAV-végrehajtás indult. A fizetési kötelezettségét a jelzálogjog-jogosult céggel szemben sem teljesítette. A kérdésem, hogy ebben az esetben hogyan tudja a jelzálogjog jogosultja a követelését a zálogkötelezettel szemben érvényesíteni, illetve van-e arra lehetőség, hogy az érintett gépjármű a jelzálogjog-jogosult társaság tulajdonába kerüljön – természetesen értékegyeztetéssel?" – kérdezte olvasónk.


A végrehajtó a foglaláskor felhívja az adóst, hogy a helyszínen nyilatkozzon arról, mely vagyontárgyait terheli zálogjog. A végrehajtó továbbá betekint a MOKK által vezetett nyilvántartásokba, és haladéktalanul értesíti az ingóság lefoglalásáról azt, akiről valószínűsíthető, hogy a lefoglalt ingóságon zálogjoga áll fenn.
A bírósági végrehajtásról szóló törvény (Vht.) 114. paragrafusának (1) bekezdése szerint a végrehajtó a foglalás után, illetve a lefoglalt vízi, légi jármű lajstromát vezető szervezet 103/A paragrafusának (2) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti az ingóság lefoglalásáról azt, akiről valószínűsíthető, hogy a lefoglalt ingóságon zálogjoga áll fenn. Így jár el a végrehajtó a hitelbiztosítéki nyilvántartás és a zálogjogi nyilvántartás adatainak beszerzését követően is.
A végrehajtó tájékoztatja a zálogjogosultat arról, hogy a zálogjogból fakadó igényét – ha az alapügyben nem végrehajtást kérő – végrehajtási eljárás során érvényesítheti. Tehát, amennyiben a NAV végrehajtó nem jelentkezett a jelzálogjog-jogosult cégnél, annak mindenképpenen jeleznie kellene a zálogjogot.
Amennyiben nem foglalta még le a NAV a zálogjoggal terhelt ingóságot, akkor
– közösen értékesíthetik az ingóságot;
– ha zálogszerződés közjegyző útján köttetett, akkor az ilyen közokiratot a zálogjog megnyíltakor a bíróság végrehajtási záradékkal láthatja el, s ez alapján azonnal megindulhat a végrehajtás a zálogtárgy árverése végett;
– végső esetben a bíróságtól kell kérni, hogy jogerős határozatában állapítsa meg, hogy az adós nem teljesített, felszólítja őt – határidő kitűzésével – kötelezettsége teljesítésére.
Amennyiben a bíróság által megállapított határidő is eredménytelenül telik el, a jogosult végrehajtási lap kiállítását kérheti a bíróságtól, és ennek birtokában foganatosítható a végrehajtás, amelyet legtöbbször bírósági végrehajtó végez.
Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.
A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése