2015. július 20., hétfő

Jön az EGYKE uralom!

2015. július 15-től a NAV előtti új állandó képviseleti jogosultságot, vagy a korábban bejelentett képviseleti jog változását már csak az EGYKE adatlapon lehet bejelenteni.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal az állami adóhatóság előtti képviseleti eljárások egységesítése érdekében 2015. július 17-étől bevezeti az Egységes Képviseleti Adatlapot (a továbbiakban: EGYKE adatlapot). Az EGYKE adatlap a jelenleg alkalmazott, az elektronikus képviseleti jog bejelentésére szolgáló ’T180, az elektronikus képviseleti jog megszűnésére vonatkozó ’T182, és a papír alapú, személyes ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló ’VAMO adatlapokat váltja fel.A NAV előtti eljárásban az adózóknak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja járjon el. Az adózó a meghatalmazottja részére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a értelmében az egyedi ügyre szóló meghatalmazás helyett olyan meghatalmazást is adhat, amely a meghatalmazottat hosszabb távra, az ügyek meghatározott csoportjában állandó jelleggel, meghatározott időpontig vagy a visszavonásig jogosítja képviseletre.

A képviselő 2015. július 17-étől már csak ezen az EGYKE adatlapon teljesítheti a bejelentési kötelezettségét. Az adatlap tekintetében képviselő a törvényes képviselő, az Art. szerint állandó képviseleti jogosultsággal rendelkező meghatalmazott, valamint megbízott, továbbá a szerencsejáték ügyek, ajándéksorsolási, játékautomata üzemeltetési ügyek intézésére vonatkozó meghatalmazás esetén a képviselő.

Az EGYKE adatlappal az adóhatóság célja, hogy egységesített formában, egyetlen adatlapot rendszeresítsen a NAV előtti képviselet bejelentésére, mellyel a meghatalmazottak, megbízottak, törvényes képviselők bejelentésével járó adminisztrációs terhek remélhetőleg jelentősen csökkennek.

Az adóügyek intézésére adott állandó meghatalmazás, megbízás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Az állami adóhatóság a képviseleti jogosultság bejelentésére korábban külön adatlapot rendszeresített az adóügyek papíron, vagy személyesen történő intézésére, valamint külön adatlapot az elektronikus ügyintézésre.

Az EGYKE adatlap az alábbi bejelentésekre alkalmas: 
  • személyes és papíron történő ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentése az állami adóhatóság előtt intézhető adóügyekben,
  • állandó meghatalmazás bejelentése az állami adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető adóügyekben,
  • telefonon intézhető adóügyekre vonatkozó jogosultságok bejelentése akár valamennyi telefonon intézhető ügyre, akár egyes ügytípusokra vonatkozóan,
  • személyes és papír alapú ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentése az állami adóhatóság előtt intézhető szerencsejáték ügyekben,
  • személyes, papír alapú és elektronikus ügyintézésre vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentése az ajándéksorsolási és játékautomata üzemeltetési ügyekben,
  • törvényes képviselő adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó jogosultságának bejelentése (abban az esetben, amikor nem történik automatikus jogosultság képzés),
  • képviseleti jogosultság megszűnésének bejelentése bármely felsorolt ügytípusban.
Az EGYKE adatlap bevezetését követően az állandó meghatalmazottaknak, megbízottaknak elegendő csupán egy adatlapot benyújtaniuk valamennyi képviseleti jogosultságuk, vagy a képviseleti jogukban történő változás, valamint a képviseleti jog megszűnésének bejelentésére.

Az új adatlap bevezetése miatt azoknak a képviselőknek, akik már rendelkeznek élő képviseleti joggal, tehát az adóhatóság automatikusan megképezte az elektronikus ügyintézési jogukat, vagy adtak be korábban az adóügyek papíron, személyesen történő intézésére, illetve az elektronikus ügyintézésre vonatkozó (’VAMO vagy ’T180 jelű) adatlapot, nem kell újra bejelenteniük a képviseleti jogukat az EGYKE adatlapon.

Az új állandó képviseleti jogosultságot, vagy a korábban bejelentett képviseleti jogváltozását azonban már csak az EGYKE adatlapon lehet bejelenteni.

Az EGYKE adatlapot az általános nyomtatványkitöltő programban letöltve, onnan kinyomtatva, majd kézzel, illetve elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy elektronikusan elküldve lehet továbbítani az állami adóhatóság részére.

Lehetőség van arra is , hogy képviselő nélkül teljesítsék adózók a kötelezettségeiket, ebben az esetben az adatlapot nem kell benyújtaniuk, elegendő az „ügyfélkapu” létesítésére feljogosított szerveknél (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, fővárosi és megyei kormányhivatalok, ezek járási hivatalai, az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatai és kijelölt kirendeltségei, a Magyar Posta Zrt. hivatalai, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletei) regisztráltatniuk magukat.

Az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelmére, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága hatáskörébe tartozó adózók kivételével, a NAV bármelyik adóigazgatósága eljárhat az adózó állandó meghatalmazottjának az erre a célra rendszeresített nyomtatványon tett bejelentésével kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban, így a Magyarország területén székhellyel, telephellyel, lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi személyek adóügyében is.

Ha adózó nem tesz eleget regisztrációs kötelezettségének, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan nyújtja be, akkor az Art. 172. §-a alapján mulasztási bírsággal sújtható.

Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás, valamint a 31/B § szerinti általános forgalmi adó összesítő jelentés benyújtására, illetve a 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett újonnan alakult adózók az adószám megszerzését követően nyolc napon belül kötelesek az adóügyek elektronikus intézése érdekében ügyfélkapu létesítését kezdeményezni, és erről a létesítés kezdeményezését követő nyolc napon belül bejelentést kell tenniük az állami adóhatósághoz. Ha az adózó az adószám megszerzését megelőzően már létesített ügyfélkaput, úgy a nyolcnapos bejelentési határidőt az adószám megszerzésétől kell számítani.

Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti az adóügyekre vonatkozó adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő nyolc napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. 
Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.
A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése